Verkoopbeleid.

Voor als jij koopt en wij verkopen.

Prijzen

De prijzen op deze website zijn geldend bij bestelling of aanvragen voor diensten. Sommige prijzen zijn 'vanaf' en kunnen dus verschillen vanwege de verschillende product- of dienstsoorten. 

CO2-besparing
Van den Berg Technologie is aangesloten bij ASN Bank, dé duurzame bank van Nederland. Daarnaast proberen wij bij de verpakking rekening te houden met het milieu, door onder andere verpakkingsmateriaal van onze leveranciers her te gebruiken. Daarnaast is de keuze voor een refurbished apparaat een manier om veel CO2-uitstoot te besparen.

Algemene voorwaarden.

Daar zijn we het over eens.

Artikel 1 – Toepassingsgebied

 1. Onder ‘Van den Berg Technologie’ wordt in deze algemene voorwaarden (en elders) de onderneming 'Van den Berg Technologie' onder directe leiding van Laurens van den Berg bedoeld.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten, mits anders (dus: specifiek) vermeld, zoals bij verschillende plekken waar wij specificeren voor bepaalde diensten of producten. Bij een transactie tussen een klant en Van den Berg Technologie wordt gebruik gemaakt  van de algemene voorwaarden van Van den Berg Technologie. De voorwaarden van de koper worden van de hand geslagen.

 3. Door een product te kopen, met Van den Berg Technologie in zee te gaan een of dienst bij hen af te nemen, verklaart de klant de algemene voorwaarden gelezen te hebben, te begrijpen en te accepteren.

 4. Enige onduidelijkheden dient de klant zelf tijdig (van tevoren) te melden aan Van den Berg Technologie om eventuele miscommunicatie en teleurstelling na oplevering of hulp te voorkomen.

 Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand wanneer er sprake is van toestemming tot levering, koop, of uitvoering van een dienst (hieronder valt ook het samenwerken of 'in zee gaan met' Van den Berg Technologie.

Artikel 3 – Opslaan van bestelgegevens

 1. Van den Berg Technologie respecteert de privacy van de koper en deelt derhalve geen gegevens van klanten aan derden. Echter: gemaakte foto’s van producten die de klant bij Van den Berg Technologie heeft aangeschaft, mogen na de koop nog steeds gebruikt worden voor o.a. social media doeleinden. Ditzelfde geldt voor foto’s van apparaten tijdens het reparatieproces. Ook dit is i.v.m. marketingdoeleinden.  

 2. Van den Berg Technologie bewaart de gegevens van klanten om zodoende een zo uitgebreid mogelijke verklaring over de transactie te geven aan de fiscus wanneer hierom door hen gevraagd wordt en ook de administratie kloppende kan houden voor wat betreft de geldigheid van een eventuele servicepas.

Artikel 4 – Prijzen en betaling

 1. Prijzen op aan de klant verstrekte offertes zijn niet aan verandering onderhevig, maar offertes zijn wel door Van den Berg Technologie te verwerpen wanneer zij dit wenst. 

 2. Voor betaling kan gebruik worden gemaakt van de op de website vermelde betalingsmogelijkheden.

 3. Wanneer er een product wordt weergegeven als 'afgeprijsd', mag Van den Berg Technologie de prijs bedoelen die het product in nieuwstaat gekost heeft na lancering door de fabrikant. Het hoeft hier dus niet de eerdere prijs van het refurbished of tweedehands apparaat te betreffen. Dit geldt ook wanneer er bepaalde onderdelen uit dat product vervangen zijn door niet originele onderdelen.

Artikel 5 – Afbeeldingen en (vervangings)resultaten

 1. Alle afbeeldingen van de producten, accessoires of reparatie resultaten van Van den Berg Technologie op de website vdbtechnologie.nl dienen slechts als indicatie. Het uiteindelijk aan de klant geleverde product of dienst kan in zaken als  kleur, verhouding en afmeting in zekere mate van deze afbeeldingen afwijken, wat geen verandering in de overeenkomst teweegbrengt. 

 2. De producten op de website van Van den Berg Technologie zijn vaak tweedehands. Aan het feit dat de foto's op de website gemaakt zijn van nieuwe apparaten en dat ze zodoende af kunnen wijken van de daadwerkelijke staat van het apparaat, kan geen rechten ontleend worden.

 3. Aan de kleurbenamingen van Van den Berg Technologie bij apparaten, zoals 'Goud' or 'Rosé' kan de klant geen rechten ontlenen. Deze kleuren kunnen van model tot model verschillen, omdat de fabrikanten niet allemaal dezelfde kleuren gebruiken voor hun apparaten.

 4. Van den Berg Technologie kan zelf kiezen of zij bepaalde gebruikte onderdelen bij refurbished apparaten wel of niet vervangt en of dit met originele of after-market onderdelen gedaan wordt.

Artikel 6 – Levering

 1. Verzending van producten geschiedt in de meeste gevallen via PostNL. Van den Berg Technologie is echter gerechtigd hiervan af te wijken.

 2. Bij onjuiste frankering dient voldoende bewijs te worden verschaft alvorens Van den Berg Technologie de klant hoeft te betalen om diens kosten door onjuiste frankering te dekken.

 3. Onverwachte vertragingen binnen Van den Berg Technologie mogen ervoor zorgen dat de bestelling van de klant niet op de vermelde dag geleverd kan worden.

 4. Wanneer er overeengekomen wordt dat een product op een gegeven dag bij de klant is, wordt hier uitgegaan van de standaard verzendtijd van PostNL. Pakketdiensten kunnen hier onverwachts van afwijken. Tevens kunnen bezorgers een fout maken tijdens verzending waardoor het product zoek raakt. Voor beiden is Van den Berg Technologie niet verantwoordelijk, immers, dit is de verantwoordelijkheid van PostNL. Verzekerde zendingen zijn hier echter wél voor verzekerd. 

 5. Bij eventuele schade tijdens het verzendproces is Van den Berg Technologie niet verantwoordelijk doch aansprakelijk.

 

Artikel 7 - Facturatie en omzetbelasting (BTW)

 1. Wij leveren zowel aan bedrijven als particulieren.

 2. Bij zowel particulieren als bedrijven gelden er bij Van den Berg Technologie BTW-tarieven. Op reguliere (nieuwe) producten geldt in bijna alle gevallen het tarief van 21% BTW. Bij tweedehands producten geldt echter géén 21% BTW over de verkoopprijs, maar over de winstmarge. Van den Berg Technologie maakt gebruikt van de zogeheten marge-regeling en op de facturen van tweedehands producten staat dus ook geen BTW vermeld. 

 3. Als de klant de hantering van het reguliere 21% percentage wenst, dient hij dit zelf aan te geven voordat de overeenkomst met Van den Berg Technologie wordt gesloten.

 4. Facturen met een verschuldigd of betaald bedrag van 100 euro of minder kunnen versimpeld zijn. Dit mag Van den Berg Technologie doen volgens de regels van de Belastingdienst.

Artikel 8 - Betalingstermijnen

 1. Voor particuliere klanten geldt: de factuurdatum is de datum op welke de factuur naar de klant is verstuurd. Er geldt bij Van den Berg Technologie een betaaltermijn van 14 dagen. Op de uiterste betaaldatum heeft de klant het recht tot 12 uur middernacht te betalen. Bij betaling met contant geld is direct betalen verplicht. Wanneer de klant om welke reden dan ook niet in staat bent te voldoen aan de hierboven genoemde betalingstermijn, krijgt deze 14 dagen extra tijd. Er wordt hiervoor een kosteloze aanmaning gestuurd ter herinnering van het nog openstaande bedrag. Wanneer de klant om welke reden ook niet in staat bent die rekening te voldoen, betaalt hij zoals wettelijk is vastgesteld 15 procent incassokosten over de eerste 2500 euro. 

 2. Voor zakelijke klanten (let op: u bent pas zakelijke klant als u een onderneming bent die ingeschreven staat bij de KVK op het moment van akkoord gaan met deze overeenkomst is verplicht) geldt: de factuurdatum is de datum op welke de factuur naar de klant is verstuurd. Er geldt bij Van den Berg Technologie een betaaltermijn van 14 dagen. Op de uiterste betaaldatum heeft de klant het recht tot 12 uur middernacht te betalen. Bij betaling met contant geld is direct betalen verplicht. Wanneer de klant om welke reden dan ook niet in staat bent te voldoen aan de hierboven genoemde betalingstermijn, krijgt deze 14 dagen extra tijd. Er wordt hiervoor een kosteloze aanmaning gestuurd ter herinnering van het nog openstaande bedrag. Wanneer de klant om welke reden ook niet in staat bent die rekening te voldoen, betaalt hij zoals wettelijk is vastgesteld 15 procent incassokosten over de eerste 2500 euro. 

 3. Het wettelijk minimum voor incassokosten is 40 euro. Het kan dus zijn dat de klant bij een product van 150 euro meer incassokosten betaalt dan de 15 procent die hierboven genoemd werd. 

 4. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Van den Berg Technologie gerechtigd een rente van 1 procent per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is. Een gedeelte van een maand wordt hierbij voor een hele maand gerekend. 

Artikel 9 – Garantie

 1. Van den Berg Technologie garandeert middels haar eigen 'digitale servicepas' dat de klant drie maanden garantie heeft op zijn of haar telefoon. Hierdoor garandeert zij dat het apparaat functioneert zoals het zou moeten functioneren. Kleinere imperfecties, zoals een minder lange batterijduur door o.a. een lagere maximumcapaciteit of batterijconditie vallen niet onder de garantie, omdat de klant hier in zeer grote mate zelf verantwoordelijk voor is. Dit heeft namelijk in veel gevallen met de oplaadgewoonten van de klant te maken. 

 2. In geval van grotere imperfecties, zoals het niet functioneren van het scherm of een accu die defect is, dient de klant het toestel aan Van den Berg Technologie af te geven zodat deze ernaar kan kijken. Wanneer zeer duidelijk is dat het apparaat door gebruik van de klant achteruit is gegaan, door bijvoorbeeld zichtbare beschadigingen aan het beeldscherm of waterschade, is Van den Berg Technologie niet verplicht de onderdelen kosteloos te vervangen, immers, de klant is dan verantwoordelijk te stellen voor het defect. De klant moet aan kunnen tonen verantwoordelijk met het apparaat om te zijn gegaan.

 3. In de gevallen dat Van den Berg Technologie verantwoordelijk is voor het defect, omdat zichtbaar is dat de klant zuinig met zijn toestel is omgegaan, zal Van den Berg Technologie dit defect kosteloos voor de klant verhelpen.

 4. Eventuele ontevredenheden en gebruikmaking van de garantie dienen met oprechtheid en gedetailleerd te worden gemeld middels een e-mail aan servicepas@vdbtechnologie.nl i.c.m. het servicepas nummer.

 5. Van den Berg Technologie is gerechtigd het apparaat eventueel door derden te laten nakijken en repareren en is tevens gerechtigd bij niet te verhelpen problemen het apparaat te vervangen of het factuurbedrag van het apparaat terug te betalen. 

 6. Van den Berg Technologie is niet aansprakelijk voor gegevensverlies wanneer de onderneming niet in staat is de gegevens terug te halen. Daarom adviseert het de klant altijd regelmatig iCloud back-ups te maken.

 7. Van den Berg Technologie is na verkoop van een mobiele telefoon of ander Apple apparaat niet verantwoordelijk voor schade vanwege water e.o. vocht bij het apparaat dat de klant aangeschaft heeft. De fabrieksgarantie op waterdichtheid kan namelijk na het openen van het apparaat niet meer gegarandeerd worden. 

 8. Van den Berg Technologie controleert voor het afgeven van de garantie de volgende zaken: touchscreen functioneert; homeknop en fingerprintreader/Face ID werken; alle camera's en flits werken; microfoon werkt; luidsprekers (groot en klein) werken; proximity sensor werkt; iPhone trilt bij aan- en uitzetten geluid; oplaadpoort functioneert en batterij functioneert naar behoren.

 9. De maanden wanneer de servicepas geldig is, laat Van den Berg Technologie lopen vanaf de factuurdatum van de aankoop.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Van den Berg Technologie is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden aan de zijde van haar leveranciers, derden of hulppersonen.

 2. Enige overige schade op het terrein van de onderneming dient zelf door de klant te worden opgelost en hiervoor is Van den Berg Technologie niet aansprakelijk. 

 3. Het gebruik van elektrische apparaten en de accessoires daarvan brengt risico’s met zich mee. Omdat Van den Berg Technologie geen zicht heeft op het gebruik van de klant is Van den Berg Technologie niet verplicht eventuele schade van de klant of anderen, na zowel een reparatie als het verkopen als verhuren van een apparaat, te kunnen vergoeden. 

 4. De Rechtbank is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen Van den Berg Technologie en de klant, tenzij Van den Berg Technologie anders wenst en tenzij, alvorens overleg gepleegd en consensus bereikt te hebben met Van den Berg Technologie, de klant anders wenst.

 5. Van den Berg Technologie is nooit verantwoordelijk voor eventuele misgelopen winsten of betalingen.

 6. Zowel voor schade door producten of diensten als schade door de eventuele verpakking of levering daarvan is Van den Berg Technologie niet aansprakelijk.

 7. Indien een product dat besteld is, niet meer op voorraad is, mag Van den Berg Technologie de bestelling annuleren door het betaalde bedrag terug te boeken. 

 8. Bij nalatigheid van de klant om op Van den Berg Technologie te reageren wanneer zij probeert contact op te nemen met de klant, of bij nalatigheid van de klant om alle gegevens (juist) door te geven, blijft de klant in gebreken en is Van den Berg Technologie niet verplicht de klant zelf te bereiken. Contact is in dit geval dus de verantwoordelijkheid van de klant.

Artikel 11 - Installatie beurt en een jaar lang online support

 1. De servicepas geeft recht op een installatie beurt, waar Van den Berg Technologie zal proberen de meeste gegevens over te zetten. Vaak gebeurt dit met iCloud als de klant al een keer een iPhone gebruikt heeft. Bij eventueel gegevensverlies of niet volledig overzetten is Van den Berg Technologie niet aansprakelijk voor het leveren van een onvolledige dienst. De klant heeft recht op maximaal 2 uur hulp bij het overzetten, inclusief reistijd. Dit mag Van den Berg Technologie verdelen over verschillende afspraken, die mogen worden verplaatst wanneer Van den Berg Technologie dat wenst. Mocht de klant in de ogen van Van den Berg Technologie te ver van haar vestiging af wonen, mag er door Van den Berg Technologie besloten worden de klant op een centralere plek te helpen. 

 2. De servicepas geeft recht op een jaar lang online support. De klant dient bij gebruikmaking van deze support Van den Berg Technologie te contacteren met toevoeging van zijn of haar servicenummer die hij of zij vindt op de servicepas. Mochten er nog vragen zijn, kan het voorkomen dat Van den Berg Technologie ervoor kiest de klant door te verwijzen.

 3. De 24/7 toegang tot de Quicks™ Guides wordt verleend door het toesturen van alle PDF-bestanden nadat de klant Van den Berg Technologie daarover contacteert i.c.m. het servicepas nummer.

 4. Zolang er maatregelen worden getroffen t.b.v. de bestrijding van het Covid-19 virus, mag Van den Berg Technologie installatie beurten ook op (digitale) afstand verzorgen.

Artikel 12 - Reparatie

 1. Bij het uitvoeren van een reparatie is het apparaat in bezit van Van den Berg Technologie. Deze blijft dat tot het apparaat weer teruggegeven wordt aan de klant. Het apparaat is nooit langer dan 14 dagen aaneengesloten bij Van den Berg Technologie in bezit. Die termijn is louter te verlengen wanneer beide partijen akkoord gaan met die langere termijn. Zo niet, moet de klant het apparaat ophalen. Meestal zal het apparaat echter dezelfde dag klaar zijn. De reparatie mag langer duren waardoor de afgesproken tijd van oplevering aan de klant niet zal worden gehaald.

 2. Bij het laten uitvoeren van een reparatie gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden.

 3. Voor eventuele reparatieschade, bijvoorbeeld bij de plek van openen, is Van den Berg Technologie niet verantwoordelijk, omdat het apparaat nog werkt en Van den Berg Technologie vooraf niet kunnen vaststellen hoe goed het apparaat dicht zit. Dit is namelijk vaak afhankelijk van wie het als laatste geopend heeft ( Apple Inc. maakt haar apparaten met machines sinds de iPhone 6s (deels) waterdicht door een plakrand te plakken tussen het scherm en de rest van het apparaat. Na reparatie wordt deze rand met de hand geplaatst. Een eerder gerepareerd apparaat is zodoende is een stuk makkelijker te openen dan één die nog nooit is opengemaakt.)

 4. Mochten er onderdelen beschadigd of defect raken tijdens de reparatie, zullen deze zonder winstoogmerk en dus tegen kostprijs op kosten van de klant vervangen worden.  Een uitzondering hierop zijn niet te vervangen onderdelen, zoals Face ID (v.a. iPhone X) en Touch ID (v.a. iPhone 5s) De klant heeft in geval van defect het recht te vragen op een eventuele tegemoetkoming van Van den Berg Technologie. Een voorbeeld hiervan kan zijn: recht op een hoeveelheid gratis uren computerhulp of het ontvangen van een gratis product. Tevens is de klant geoorloofd te vragen om gemaakte winsten tijdens de initiële reparatieklus over te boeken/uit te keren aan de klant. Van den Berg Technologie mag dit weigeren. 

 5. Het is mogelijk dat Van den Berg Technologie bij een reparatie de data van de klant moet wissen of er onderdelen die data bevatten, vervangen moeten worden. Het is dus erg belangrijk dat de klant zelf zorgt voor een nodige back-up. Bij iPhones kan dit vaak vrij gemakkelijk d.m.v. iCloud. Van den Berg Technologie is niet aansprakelijk voor eventueel dataverlies (gegevensverlies) tijdens of na reparaties.

 6. Bij het openen van het apparaat is Van den Berg Technologie in veel gevallen genoodzaakt de screen protector te verwijderen. Wanneer Van den Berg Technologie deze op voorraad heeft, zal deze kosteloos opnieuw geplaatst kunnen worden wanneer de klant dit wenst. Dit dient tijdig voor afronding van de reparatie zelfstandig gemeld te worden door de klant.

 7. Van den Berg Technologie heeft het recht de reparatie door derden te laten uitvoeren.

 8. In de meeste gevallen vervallen andere garanties dan die van Van den Berg Technologie bij het repareren door Van den Berg Technologie.

 9. Van den Berg Technologie is geoorloofd zelf te beslissen hoe zij een achteraf optredend reparatie probleem oplost. Zij is derhalve niet verplicht de klant een gratis tweede reparatie aan te bieden wanneer het repareren opnieuw moet plaatsvinden.

 

Artikel 13 - Computerhulp

 1. De wens van de klant en van Van den Berg Technologie zelf om de computerhulp te geven op locatie van de klant of op locatie van Van den Berg Technologie dient vooraf te worden afgewogen aan de hand van de daaruit voortvloeiende consensus wordt een locatie gekozen. 

 2. Eventueel gegevensverlies, of andere problemen die zich tijdens de computerhulp voordoen, vallen niet onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Van den Berg Technologie.

 3. Van den Berg Technologie mag ten alle tijden beslissen de computerhulp stop te zetten en tot het laatst gemaakte uur te factureren.

 4. Van den Berg Technologie mag kortere tijdseenheden dan één uur factureren als zijnde één uur.

 5.  Er zit geen limiet aan de tijd die van den Berg Technologie mag besteden aan het oplossen van het probleem. Wel mag de klant zelf het hulptraject stopzetten. Dit kan middels een e-mail naar het hiervoor reeds genoemde e-mailadres of middels het opnemen van contact met het hierboven reeds vernoemde telefoonnummer.

 6. Van den Berg Technologie is gerechtigd gebruik te maken van hulp van derden en is tevens bevoegd kosten te maken voor het oplossen van het door de klant en door Van den Berg Technologie opgemerkte probleem, maar Van den Berg technologie is wel verplicht de te maken kosten vooraf aan de klant voor te leggen.

 7.  Er worden bij het merendeel van de uren computerhulp geen voorrijkosten en geen vervoerskosten geregeld. Wanneer dit wel het geval is, zal Van den Berg Technologie dit vooraf duidelijk vermelden.

 8. De voorrijkosten van Van den Berg Technologie worden gerekend per gereisd kwartier voor en na de afspraak en worden naar boven (per kwartier) afgerond.

Van den Berg Technologie,

2 mei 2020 (origineel)

22 september 2020 (bewerkt)

30 december 2020 (toevoeging over voorrijkosten)

Toevoeging: Artikel 14 - Quicks™

 1. Een  bestelling van een e-book is digitaal. De klant ontvangt geen factuur, maar dit is wel mogelijk indien gewenst. Hiervoor dient de klant zelf contact met Van den Berg Technologie op te nemen.

 2. Van den Berg Technologie werkt met externe verkopers. Wanneer de klant een bestelling plaatst na een doorverwijzing van één van de verkopers, ontvangt de verkoper een deel van de verkoopprijs. De verkoper geeft altijd zijn of haar verwijzingen aan Van den Berg Technologie door. Verder wordt de naam van de (potentiële) klant nooit met derden gedeeld.

 3. Wanneer de klant een betaling niet voldoet na verzending van zijn of haar gegevens m.b.v. het formulier op de bestelpagina, is de klant de verkooprijs alsnog verschuldigd aan Van den Berg Technologie.

 4. Het is streng verboden als klant de PDF-bestanden alsmede de link naar de video-bestanden te delen met anderen. Wanneer de klant dit toch doet, dient hij of zij als boete 100 keer de verkooprijs van hun bestelling te betalen aan Van den Berg Technologie. Na betaling is verdere verspreiding nog steeds verboden.

 5. De klant is zelf verantwoordelijk voor de mogelijkheid de bestanden te kunnen downloaden, bekijken en bewaren. Wanneer dit niet lukt, bekijkt Van den Berg Technologie binnen twee weken of het mogelijk is het bestand met haar apparatuur te downloaden. Indien dit lukt, is Van den Berg Technologie niet tot verdere actie verplicht, al kan zijn er natuurlijk altijd voor kiezen het bestand op een andere wijze aan de klant te geven.

 6. De titels, ondertitels, beschrijvingen en afbeeldingen die gebruikt worden om de Quicks™ producten te promoten, zijn slechts als indicatie bedoeld en aan de letterlijke betekening van bepaalde zinnen en woorden kunnen geen rechten worden ontleend.

 7. Opvattingen, tips en suggesties (enzovoorts) mogen niet opgevat worden als bindend advies en de klant is zelf ten alle tijden verantwoordelijk voor zijn of haar handelingen.

Van den Berg Technologie,

8 juli 2020

Toevoeging: Artikel 15 - Forza Refurbished

 1. De apparaten die de klant koopt bij Van den Berg Technologie die zijn van het merk Forza Refurbished vallen onder de garantie van Forza Refurbished. Lees de algemene voorwaarden daarvoor hier.

 2. Wanneer de klant wil lezen hoe garantie bij Forza Refurbished is vastgelegd, klik hier.

 3. De apparaten van Forza Refurbished die Van den Berg Technologie verkoopt, komen met een speciale Servicepas die niet hetzelfde is als de Servicepas voor de apparaten waarvoor geldt ''Refurbished by Van den Berg Technologie''.

Van den Berg Technologie,

17 januari 2021

© 2020 - 2021

VDB Technologie een Nederlandse onderneming.

Door actie te ondernemen aan de hand van deze website, gaat u akkoord met het

Verkoopbeleid en de Algemene Voorwaarden.

iPhone, iPad en Apple zijn trademarks van Apple Inc.