Verkoopbeleid en Algemene Voorwaarden

Prijzen

De prijzen die op deze website staan, zijn de prijzen die gehanteerd worden. Deze prijzen wijken af wanneer dit is aangegeven. Voor eventuele extra diensten raadplegen wij vooraf.

Betalingen
Betalingen kunnen verlopen via verschillende online wegen. Ook kunt u contant betalen.
Wij bieden een iDeal betaling aan, kunnen ASN Bank - en Tikkiebetaalverzoeken maken en geven
u tevens de mogelijkheid te betalen met contact geld. 
CO2 besparing
Transacties bij Van den Berg Technologie kunnen verlopen via ASN Bank. Dit is een duurzame, Nederlandse bank. Als u benieuwd bent wat de CO2 reductie betekent, kunt u dat hier zien.
Telefoons bij Van den Berg Technologie hoeven niet geproduceerd te worden. De tweedehands telefoons vereisen derhalve geen CO2 uitstoot. Alleen de verpakking en verzending zorgt voor uitstoot. Vandaar dat wij (als schatting) 5 procent van 100% reductie hebben afgehaald. Het percentage van 95% is dus een schatting. Voor concrete cijfers adviseren wij u deze pagina van BNR.

Algemene voorwaarden Van den Berg Technologie

Artikel 1 – Toepassingsgebied

 1. Onder ‘Van den Berg Technologie’ wordt in deze algemene voorwaarden en elders de bij de KVK ingeschreven onderneming Van den Berg Technologie verstaan.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten, mits anders vermeld, zoals bij verschillende specificeringen bij diensten of producten. Bij een overeenkomst tussen de koper en Van den Berg Technologie wordt gebruik gemaakt  van de algemene voorwaarden van Van den Berg Technologie. De voorwaarden van de koper worden van de hand geslagen. 

 1. Door een product te kopen of wanneer hij die bedoeling heeft, accepteert hij gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden en verklaart hij tevens dat hij die heeft gelezen en volledig begrijpt. Ditzelfde geldt bij de diensten van Van den Berg Technologie. 

 2. Enige onduidelijkheden dient de klant van tevoren te melden aan Van den Berg Technologie om eventuele miscommunicatie en teleurstelling te voorkomen

 Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand wanneer er toestemming tot levering, koop, of uitvoering van een dienst wordt gegeven. 

Artikel 3 – Opslaan van bestelgegevens

 1. Van den Berg Technologie respecteert de privacy van koper en deelt geen gegevens van klanten aan derden. Gemaakte foto’s van producten die de klant bij Van den Berg Technologie heeft aangeschaft mogen na de koop nog steeds gebruikt worden voor o.a. social media doeleinden. Ditzelfde geldt voor foto’s van apparaten tijdens het reparatieproces. Ook dit is i.v.m. marketingdoeleinden.  

 2. Van den Berg Technologie bewaard te gegevens van klanten om zodoende een zo uitgebreid mogelijke verklaring te geven aan de fiscus wanneer hierom door hen gevraagd wordt.

Artikel 4 – Prijzen en betaling

 1. De prijzen op de website vdbtechnologie.nl zijn ter indicatie en kunnen bij het opstellen van een overeenkomst veranderd zijn. Dit door dalende prijzen, hogere kosten, product afwijking en andere voorwaarden. Hier kunnen door de klant geen rechten aan ontleend worden.

 2. Prijzen op aan de klant verstrekte offertes zijn niet aan verandering onderhevig, maar zijn te annuleren door Van den Berg Technologie wanneer zij dit wenst. 

 3. Voor betaling kan gebruik worden gemaakt van de op de website vermelde betalingsmogelijkheden.

Artikel 5 – Afbeeldingen en resultaten

 1. Alle afbeeldingen van de producten, accessoires of reparatie resultaten van Van den Berg Technologie op de website vdbtechnologie.nl dienen slechts als indicatie. Het uiteindelijk aan de klant geleverde product of dienst kan in zaken als  kleur, verhouding en afmeting in zekere mate van deze afbeeldingen afwijken, wat geen verandering in de overeenkomst teweegbrengt. 

Artikel 6 – Levering

 1. Verzending van producten geschiedt in de meeste gevallen via PostNL. Van den Berg Technologie is echter gerechtigd hiervan af te wijken.

 2. Bij onjuiste frankering dient sterk genoeg bewijs te worden verschaft alvorens Van den Berg Technologie de klant hoeft te betalen om diens kosten door onjuiste frankering te dekken.

 3. Wanneer er wordt gesproken of overeengekomen dat het product de volgende dag bij de klant is, wordt hier uitgegaan van het normale scenario verzendtijd. Pakketdiensten zoals PostNL kunnen hier onverwachts van afwijken. Tevens kan PostNL een fout maken tijdens verzending waardoor het product zoek raakt. Voor beiden is Van den Berg Technologie niet verantwoordelijk. Wanneer de klant het product wilt laten verzekeren is dit mogelijk, echter, dan moet hij ons er zelf van op de hoogte brengen zodat Van den Berg Technologie de zending juist kan frankeren.

 4. Bij eventuele schade tijdens het verzending proces is Van den Berg Technologie niet verantwoordelijk doch aansprakelijk.

 

Artikel 7 - Facturatie en omzetbelasting (BTW)

 1. Wij leveren zowel aan bedrijven als particulieren.

 2. Bij zowel particulieren als bedrijven gelden er bij Van den Berg Technologie BTW-tarieven. Op reguliere (nieuwe) producten geldt in bijna alle gevallen het tarief van 21% BTW. Bij tweedehands producten geldt echter géén 21% BTW over de verkoopprijs, maar over de winstmarge. Van den Berg Technologie maakt gebruikt van de zogeheten marge-regeling en op de facturen van tweedehands producten staat dus ook geen BTW vermeld. 

 3. Als de klant de hantering van het reguliere 21% percentage wenst, dient hij dit zelf aan te geven voordat de overeenkomst met Van den Berg Technologie wordt gesloten.

 4. Facturen met een verschuldigd of betaald bedrag van 100 euro of minder kunnen versimpeld zijn. Dit mag Van den Berg Technologie doen volgens de regels van de Belastingdienst.

Artikel 8 - Betalingstermijnen

 1. Voor particuliere klanten geldt: de factuurdatum is de datum op welke de factuur naar de klant is verstuurd. Er geldt bij Van den Berg Technologie een betaaltermijn van 14 dagen. Op de uiterste betaaldatum heeft de klant het recht tot 12 uur middernacht te betalen. Bij betaling met contant geld is direct betalen verplicht. Wanneer de klant om welke reden dan ook niet in staat bent te voldoen aan de hierboven genoemde betalingstermijn, krijgt deze 14 dagen extra tijd. Er wordt hiervoor een kosteloze aanmaning gestuurd ter herinnering van het nog openstaande bedrag. Wanneer de klant om welke reden ook niet in staat bent die rekening te voldoen, betaalt hij zoals wettelijk is vastgesteld 15 procent incassokosten over de eerste 2500 euro. 

 2. Voor zakelijke klanten (let op: u bent pas zakelijke klant als u een onderneming bent die ingeschreven staat bij de KVK op het moment van akkoord gaan met deze overeenkomst is verplicht) geldt: de factuurdatum is de datum op welke de factuur naar de klant is verstuurd. Er geldt bij Van den Berg Technologie een betaaltermijn van 14 dagen. Op de uiterste betaaldatum heeft de klant het recht tot 12 uur middernacht te betalen. Bij betaling met contant geld is direct betalen verplicht. Wanneer de klant om welke reden dan ook niet in staat bent te voldoen aan de hierboven genoemde betalingstermijn, krijgt deze 14 dagen extra tijd. Er wordt hiervoor een kosteloze aanmaning gestuurd ter herinnering van het nog openstaande bedrag. Wanneer de klant om welke reden ook niet in staat bent die rekening te voldoen, betaalt hij zoals wettelijk is vastgesteld 15 procent incassokosten over de eerste 2500 euro. 

 3. Het wettelijk minimum voor incassokosten is 40 euro. Het kan dus zijn dat de klant bij een product van 150 euro meer incassokosten betaalt dan de 15 procent die hierboven genoemd werd. 

 4. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Van den Berg Technologie gerechtigd een rente van 1 procent per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is. Een gedeelte van een maand wordt hierbij voor een hele maand gerekend. 

Artikel 9 – Garantie

 1. Er zit geen garantie op een product wanneer dit niet wordt vermeld.

 2. Van den Berg Technologie garandeert middels de Servicepas dat de klant drie maanden garantie heeft op zijn of haar telefoon. Hierdoor garanderen wij dat het apparaat functioneert zoals het zou moeten functioneren. Kleinere imperfecties, zoals een minder lange batterijduur door o.a. een lagere maximumcapaciteit of batterijconditie vallen niet onder de garantie, omdat de klant hier in zeer grote mate zelf verantwoordelijk voor is. Dit heeft namelijk in veel gevallen met de oplaad gewoonten van de klant te maken. Uiteraard streeft Van den Berg Technologie na om de klant een goede ervaring te geven en zal zij met de klant meedenken. 

 3. In geval van grotere imperfecties, zoals het niet functioneren van het scherm of een accu die stuk is, dient Van den Berg Technologie het toestel in te nemen en er naar te kijken. Wanneer zeer duidelijk is dat het apparaat door gebruik van de klant achteruit is gegaan, door bijvoorbeeld zichtbare beschadigingen aan het beeldscherm of waterschade, is Van den Berg Technologie niet verplicht de onderdelen kosteloos te vervangen, immers, de klant is dan verantwoordelijk te stellen voor het defect. De klant moet aan kunnen tonen verantwoordelijk met het apparaat om te zijn gegaan.

 4. In de gevallen dat Van den Berg Technologie verantwoordelijk is voor het defect, omdat zichtbaar is dat de klant zuinig met zijn toestel is omgegaan, zal Van den Berg Technologie dit defect kosteloos voor de klant verhelpen.

 5. Eventuele ontevredenheden en gebruikmaking van de garantie dienen met oprechtheid en gedetailleerd te worden gemeld middels een e-mail aan info@vdbtechnologie.nl of middels het contact opnemen met +31 06 - 28665944.

 6. Van den Berg Technologie is gerechtigd het apparaat eventueel door derden te laten nakijken en repareren en is tevens gerechtigd bij niet te verhelpen problemen het apparaat te vervangen of het factuurbedrag van het apparaat terug te betalen. 

 7. Van den Berg Technologie is zodoende ook niet aansprakelijk voor gegevensverlies wanneer de onderneming niet in staat is de gegevens terug te halen. Daarom adviseert het de klant altijd regelmatig iCloud back-ups te maken, zeker na de 3 maanden garantie. 

 8. Van den Berg Technologie is na verkoop van een mobiele telefoon of ander Apple apparaat niet verantwoordelijk voor schade vanwege water e.o. vocht bij het apparaat dat de klant aangeschaft heeft. De fabrieksgarantie op waterdichtheid kan namelijk na het openen van het apparaat niet meer gegarandeerd worden. 

 9. Van den Berg Technologie controleert voor het afgeven van de garantie de volgende zaken: touchscreen functioneert; homeknop en fingerprintreader werken; beiden camera's en flits werken; microfoon werkt; luidsprekers (groot en klein) werken; proximity sensor werkt; iPhone trilt bij aan- en uitzetten geluid; oplaadpoort functioneert en batterij functioneert naar behoren.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Van den Berg Technologie is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden aan de zijde van haar leveranciers, derden of hulppersonen.

 2. Enige overige schade op het terrein van de onderneming dient zelf door de klant te worden opgelost en hiervoor is Van den Berg Technologie niet aansprakelijk. 

 3. Het gebruik van elektrische apparaten en de accessoires daarvan brengt risico’s met zich mee. Omdat Van den Berg Technologie geen zicht heeft op het gebruik van de klant is Van den Berg Technologie niet verplicht eventuele schade van de klant of anderen, na zowel een reparatie als het aanschaffen van een apparaat, te kunnen vergoeden. 

 4. De Rechtbank is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen Van den Berg Technologie en de klant, tenzij Van den Berg Technologie anders wenst en tenzij, alvorens overleg gepleegd en consensus bereikt te hebben, de klant anders wenst.

 5. Van den Berg Technologie is niet verantwoordelijk voor eventuele misgelopen winsten of betalingen.

Artikel 11 - Installatie beurt en een jaar lang online support

 1. De servicepas geeft recht op een installatie beurt, waar Van den Berg Technologie zal proberen de meeste gegevens over te zetten. Vaak gebeurt dit met iCloud als de klant al een keer een iPhone gebruikt heeft. Bij eventueel gegevensverlies of niet volledig overzetten is Van den Berg Technologie niet verantwoordelijk. De klant heeft recht op maximaal 2 uur overzetten. Dit mogen wij verdelen over verschillende afspraken.

 2. De servicepas geeft recht op een jaar lang online support. De klant dient bij gebruikmaking van deze support naar Van den Berg Technologie te e-mailen met toevoeging van zijn servicenummer die hij vindt op zijn servicepas. E-mailen kan via de pagina ‘Contact’ op Van den Berg Technologie. Mochten er nog vragen zijn, kan het voorkomen dat Van den Berg Technologie ervoor kiest de klant door te verwijzen.

Artikel 12 - Reparatie

 1. Bij het uitvoeren van een reparatie is het apparaat in bezit van Van den Berg Technologie. Deze blijft dat tot het apparaat weer teruggegeven wordt aan de klant. Het apparaat is nooit langer dan 14 dagen aaneengesloten bij Van den Berg Technologie in bezit. Die termijn is louter te verlengen wanneer beide partijen akkoord gaan met die langere termijn. Zo niet, moet de klant het apparaat ophalen. Meestal zal het apparaat echter dezelfde dag klaar zijn. De reparatie mag langer duren waardoor de afgesproken tijd van oplevering aan de klant niet zal worden gehaald.

 2. Bij het laten uitvoeren van een reparatie gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden.

 3. Voor eventuele reparatieschade, bijvoorbeeld bij de plek van openen, is Van den Berg Technologie niet verantwoordelijk, omdat het apparaat nog werkt en Van den Berg Technologie vooraf niet kunnen vaststellen hoe goed het apparaat dicht zit. Dit is namelijk vaak afhankelijk van wie het als laatste geopend heeft ( Apple Inc. maakt haar apparaten met machines sinds de iPhone 6s (deels) waterdicht door een plakrand te plakken tussen het scherm en de rest van het apparaat. Na reparatie wordt deze rand met de hand geplaatst. Een eerder gerepareerd apparaat is zodoende is een stuk makkelijker te openen dan één die nog nooit is opengemaakt.)

 4. Mochten er onderdelen beschadigd of defect raken tijdens de reparatie, zullen deze zonder winstoogmerk en dus tegen kostprijs op kosten van de klant vervangen worden. De klant heeft in dat geval het recht te vragen op een eventuele tegemoetkoming van Van den Berg Technologie. Een voorbeeld hiervan kan zijn: recht op een hoeveelheid gratis uren computerhulp of het ontvangst van een gratis product. Tevens is de klant geoorloofd te vragen om gemaakte winsten tijdens de initiële reparatieklus over te boeken/uit te keren aan de klant. 

 5. Het is mogelijk dat Van den Berg Technologie bij een reparatie de data van de klant moeten wissen of er onderdelen die data bevatten, vervangen moeten worden. Het is dus erg belangrijk dat de klant zelf zorgt voor een nodige back-up. Bij iPhones kan dit vaak vrij gemakkelijk d.m.v. iCloud. Van den Berg Technologie is niet aansprakelijk voor eventueel dataverlies (gegevensverlies). 

 6. Bij het openen van het apparaat is Van den Berg Technologie in veel gevallen genoodzaakt de screen protector te verwijderen. Wanneer Van den Berg Technologie deze op voorraad heeft, zullen ze kosteloos opnieuw geplaatst kunnen worden wanneer de klant dit wenst. Dit dient tijdig voor afronding van de reparatie zelfstandig gemeld te worden door de klant.

 7. Van den Berg Technologie heeft het recht de reparatie door derden te laten uitvoeren.

 8. In de meeste gevallen vervallen andere garanties dan die van Van den Berg Technologie bij het repareren door Van den Berg Technologie

 9. Van den Berg Technologie is geoorloofd zelf te beslissen hoe zij een achteraf optredend reparatie probleem oplost. Zij is derhalve niet verplicht de klant een gratis tweede reparatie aan te bieden wanneer het repareren opnieuw moet plaatsvinden.

 

Artikel 13 - Computerhulp

 1. De wens van de klant en van Van den Berg Technologie zelf om de computerhulp te geven op locatie van de klant of op locatie van Van den Berg Technologie dient vooraf te worden afgewogen aan de hand van de daaruit voortvloeiende consensus wordt een locatie gekozen. 

 2. Eventueel gegevensverlies, of andere problemen die zich tijdens de computerhulp voordoen, vallen niet onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Van den Berg Technologie.

 3. Van den Berg Technologie mag ten alle tijden beslissen de computerhulp stop te zetten en tot het laatst gemaakte uur te factureren.

 4. Van den Berg technologie mag kortere tijdseenheden dan één uur factureren als zijnde één uur.

 5.  Er zit geen limiet aan de tijd die van den Berg Technologie mag besteden aan het oplossen van het probleem. Wel mag de klant zelf het hulptraject stopzetten. Dit kan middels een e-mail naar het hiervoor reeds genoemde e-mailadres of middels het opnemen van contact met het hierboven reeds vernoemde telefoonnummer.

 6. Van den Berg Technologie is gerechtigd gebruik te maken van hulp van derden en is tevens bevoegd kosten te maken voor het oplossen van het door de klant en door Van den Berg Technologie opgemerkte probleem, maar Van den Berg technologie is wel verplicht de te maken kosten vooraf aan de klant voor te leggen.

 7.  Er worden bij het merendeel van de uren computerhulp geen voorrijkosten en geen vervoerskosten geregeld. Wanneer dit wel het geval is, zal Van den Berg Technologie dit vooraf duidelijk vermelden.

 

Van den Berg Technologie,

2 mei 2020

Toevoeging: Artikel 14 - Quicks™

 1. Een  bestelling van een e-book is digitaal. De klant ontvangt geen factuur, maar dit is wel mogelijk indien gewenst. Hiervoor dient de klant zelf contact met Van den Berg Technologie op te nemen.

 2. Van den Berg Technologie werkt met externe verkopers. Wanneer de klant een bestelling plaatst na een doorverwijzing van één van de verkopers, ontvangt de verkoper een deel van de verkoopprijs. De verkoper geeft altijd zijn of haar verwijzingen aan Van den Berg Technologie door. Verder wordt de naam van de (potentiële) klant nooit met derden gedeeld.

 3. Wanneer de klant een betaling niet voldoet na verzending van zijn of haar gegevens m.b.v. het formulier op de bestelpagina, is de klant de verkooprijs alsnog verschuldigd aan Van den Berg Technologie.

 4. Het is streng verboden als klant de PDF-bestanden alsmede de link naar de video-bestanden te delen met anderen. Wanneer de klant dit toch doet, dient hij of zij als boete 100 keer de verkooprijs van hun bestelling te betalen aan Van den Berg Technologie. Na betaling is verdere verspreiding nog steeds verboden.

 5. De klant is zelf verantwoordelijk voor de mogelijkheid de bestanden te kunnen downloaden, bekijken en bewaren. Wanneer dit niet lukt, bekijkt Van den Berg Technologie binnen twee weken of het mogelijk is het bestand met haar apparatuur te downloaden. Indien dit lukt, is Van den Berg Technologie niet tot verdere actie verplicht, al kan zijn er natuurlijk altijd voor kiezen het bestand op een andere wijze aan de klant te geven.

 6. De titels, ondertitels, beschrijvingen en afbeeldingen die gebruikt worden om de Quicks™ producten te promoten, zijn slechts als indicatie bedoeld en aan de letterlijke betekening van bepaalde zinnen en woorden kunnen geen rechten worden ontleend.

 7. Opvattingen, tips en suggesties (enzovoorts) mogen niet opgevat worden als bindend advies en de klant is zelf ten alle tijden verantwoordelijk voor zijn of haar handelingen.

Van den Berg Technologie,

8 juli 2020

© 2020

Van den  Berg Technologie is een Nederlandse onderneming.

Door actie te ondernemen aan de hand van deze website, gaat u akkoord met de het

Verkoopbeleid en de Algemene Voorwaarden.